НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "ДЕЛФИ"

  Достъп за ползващите към момента услуги от НИС „ДЕЛФИ“ - при първоначално влизане в системата, от началната страница във формата „Генериране на потребителско име и парола, чрез стара парола“, в поле „стара парола“ въведете ползваната до момента парола за достъп до НИС „ДЕЛФИ“ и цифрите от защрихованото поле. Системата автоматично ще генерира новите права за достъп, след попълването на последващ екран с данни за регистрация.